Oferta

Sporządzamy wyceny, opinie oraz ekspertyzy w zakresie Rzeczoznawstwa Samochodowego i Technicznego - Maszynowego miedzy innymi:

– wyceny wartości rynkowej pojazdów,

– wyceny maszyn i urządzeń technicznych,

– wyceny megaukładów technicznych,

– wyceny wyposażenia przedsiębiorstw,

– wyceny prototypów i innych nietypowych środków technicznych,

– ustalenia stanu technicznego pojazdów,

– ustalenia danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu,

– ustalenia parametrów pojazdu zabytkowego lub unikatowego,

– ustalenia zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu,

– ustalenia jakości przeprowadzonych w poje?dzie napraw,

– ustalenie grubości powłoki lakierniczej,

– dokumentowania powypadkowych uszkodzeń pojazdów.

Nasi klienci dołączają przygotowane przez nas opinie – raporty do:

Wniosków do Urzedu Celnego, Wniosków o wszelkiego rodzaju dotacje związane z założeniem lub modernizacją działalności gospodarczej, Wniosków do Urzędu Skarbowego, Wydziału Komunikacji, Umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki, Aktualizacji danych księgowych, Umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego, Umów kupna/sprzedaży, Przekształcem własnościowych (aport, fuzje, likwidacje, upadłości itp.)